POGOTOWIE POMIAROWE  tel. 695 750 322

o firmie

Przepisy prawa budowlanego stawiają wymóg przeprowadzania okresowych badań ochronnych


pomiary elektryczne

przegląd instalacji elektrycznej

zajmujemy się:

  • Wykonujemy  pomiary elektryczne ochronne : okresowe i odbiorcze instalacji elektrycznych i odgromowych, przegląd instalacji elektrycznej.

  • Wykonywaniem dokumentacji odbiorczej  budynków mieszkalnych / obiektów przemysłowych.

  • Wpisy do dziennika budowy.

  • Badaniami  oświetlenia ewakuacyjnego.

  • Badaniami  natężenia oświetlenia.

  • Pomiarami elektronarzędzi  pod względem bezpieczeństwa.

  • Sporządzaniem dokumentacji pomiarowo - kontrolnej.

  • Ekspertyzami do firm ubezpieczeniowych.

  • Doradztwem technicznym w powyższym zakresie , podczas  omawiania z klientem  wniosków , uwag  i zaleceń  pokontrolnych ( wskazanie ewentualnych rozwiązań naprawczych, jeżeli będzie taka potrzeba).