POGOTOWIE POMIAROWE  tel. 695 750 322

Oferta
specjalna

elektryk

pakiety usług

    • Pakiet zawierający usługę wykonania pomiarów instalacji elektrycznej + usługa specjalna gratis pomiar natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy lub w pomieszczeniach.
    • Pakiet zawierający usługę badania elektronarzędzi + usługa dodatkowa gratis przegląd dróg ewakuacyjnych w obiekcie (jeżeli dany obiekt będzie miał oświetlenie ewakuacyjne)lub inna usługa w zależności od potrzeb klienta
    • Pakiet zawierający usługę pomiarów instalacji odgromowej budynku usługa dodatkowa gratis pomiary instalacji elektrycznej 100% gratis , 50% gratis, 30% gratis (% uzależniony od wielkości obiektu)

 

 

Wprowadzamy pilotażowo usługę dodatkową, która  początkowo będzie  nieodpłatna, dodawana jako bonus do pakietów usług  istniejących.

Usługą tą jest  montaż stacji ładowania aut elektrycznych, gdyż w niedługim czasie przepisy unijne będą tego wymagały przy odbiorach obiektów przez nadzór budowlany.