POGOTOWIE POMIAROWE  tel. 695 750 322

nasze
uprawnienia

miernik
  • Uprawnienia kategorii Sep E - Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające  do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie: obsługi aparatury kontrolno - pomiarowej  oraz  automatycznej regulacji sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji, konserwacji, montażu

  • Uprawnienia kategorii Sep D - Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku dozoru obsługi aparatury kontrolno - pomiarowej oraz automatycznej regulacji sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji , konserwacji , montażu.

  • Uprawnienia budowlane do kierowania pracami elektrycznymi