POGOTOWIE POMIAROWE  tel. 695 750 322

wymogiPrzepisy prawa budowlanego stawiają wymóg przeprowadzania okresowych badań ochronnych instalacji elektrycznych i urządzeń w obiektach budowlanych o różnym przeznaczeniu.

Obecnie obserwuje się duży wzrost inwestycji. Powstaje dużo nowych obiektów przemysłowych oraz rozwija się budownictwo mieszkaniowe.

Istnieje więcej zagrożeń spowodowanych przez  np. zmieniający się klimat i związane z tym kataklizmy i anomalia pogodowe niż w latach ubiegłych oraz zły stan techniczny instalacji elektrycznych.

Sprawna instalacja elektryczna, regularnie badana ,chroni nas przed porażeniem prądem i pozwala uniknąć wielu wypadków, których konsekwencje mogą doprowadzić do trwałych urazów lub nawet śmierci poszkodowanych  osób  / pracowników / użytkowników obiektów. Wypadki oraz utrata życia  może dotyczyć również zwierząt (np. w gospodarstwach wiejskich).

Aktualne badania instalacji elektrycznej w obiekcie budowlanym/zakładzie produkcyjnym/szkole/itp. oraz  protokoły z ich przeprowadzenia, są potrzebne właścicielowi lub zarządcy nieruchomości do  okazania  w przypadku kontroli: Państwowej inspekcji pracy, Straży pożarnej lub Nadzoru budowlanego!!!

Brak aktualnych badań potwierdzających właściwy stan instalacji elektrycznej w obiekcie, może być  podstawą do zakwestionowania wypłaty odszkodowania przez zakłady ubezpieczeniowe np. w przypadku pożarów i innych zdarzeń ubezpieczeniowych!!!

Niesprawna  instalacja może być przyczyną awarii i uszkodzeń sprzętów, maszyn i urządzeń!!!

Dlatego pomiary ochronno-kontrolne, są bardzo ważne i należy je wykonywać ze względu na zdrowie i życie ludzi oraz zwierząt.